Locus – planowanie trasy

Sposób pierwszy – wykorzystanie routingu

Uwaga! Przed przystąpieniem do działań należy zainstalować bezpłatną aplikację —->  BRouter

Zweryfikowane trasy zaznaczone są na mapie kolorem fioletowym. Nie oznacza to, że nie ma innych tras, którymi da się dotrzeć do mety.

Zobacz poniższy film. Trasę można podzielić na odcinki ustalając kilka punktów pośrednich, na końcu koniecznie zapisać. Można też wyeksportować jeśli chcę ja komuś udostępnić.
Tak jest najszybciej i najłatwiej, ale trasa nie zawsze odpowiada temu czego byśmy sobie życzyli.

 

Sposób drugi – ręczne planowanie trasy

Należy zwrócić uwagę na przełączenie sposobu i to, że kolejny punkt krasy wskazywany jest przez kursor na środku ekranu.
Poniższy filmik pokazuje sytuację, gdy w naszych planach znajdzie się odcinek, który nie jest „rutowany”, czyli nie ma go w bazie tras BRouter.
Taki fragment musimy wyedytować ręcznie (rysunek ręczny). Na poniższym filmie fragment od 1:15 do 2:57.

Zobacz też planowanie trasy na kolejnych zdjęciach ekranu smartfona
Locus – planowanie trasy obrazkowo